Oversikt over kyrkjebøker og klokkarbøker for Vegusdal, med lenker:

Periode
1704-1779 M A1-06. Fødde, vigde og døde i Vegusdal sokn. Konfirmerte er ført vekselvis for heile Evje prestegjeld i bøkene for Evje, Hornnes, Iveland og Vegusdal sokn.
1780-1816 M A2-03. Fødde, vigde og døde i Vegusdal sokn. Konfirmerte er ført vekselvis for heile Evje prestegjeld i bøkene for Evje, Hornnes, Iveland og Vegusdal sokn.
1816-1840 Evje M A4. Fødde 1816-1839 - Konfirmerte 1817-1835 - Vigde 1816-1840 - Døde 1816-1839 - Innflytta - Utflytta
1841-1842 Manglar, sjå klokkarbok.
1843-1865 Evje M A5. Fødde - Konfirmerte - Vigde - Døde - Innflytta/Utflytta - Vaksinerte - Dagregister
1866-1874 Evje M A6. Fødde - Konfirmerte - Vigde - Døde - Innflytta/Utflytta - Vaksinerte - Dagregister
1875-1886 Herefoss M A3. Fødde - Konfirmerte - Vigde - Døde - Innflytta/Utflytta - Dagregister
1887-1909 Herefoss M A4. Fødde - Konfirmerte - Vigde - Døde - Innflytta - Utflytta - Dødfødde- Innmelde- Utmelde
1910-1932 Herefoss M A5. Fødde - Konfirmerte - Vigde - Døde - Utflytta - Dødfødde - Innmelde - Utmelde - Fødde av dissentarar - Døde av dissentarar

Til kontroll og utfylling der kyrkjebok manglar, har me klokkarens bøker:

1816-1842 Evje K B1. Fødde - Konfirmerte - Vigde - Døde - Utflytta
1843-1848 Manglar, sjå kyrkjebok
1849-1879 Evje K B1. Fødde - Døde
1879-1894 Herefoss K B2. Fødde 1879-1894 - Konfirmerte 1879-1893- Vigde 1879-1891- Gravlagde 1879-1894 - Dødfødde 1879-1893
1892-1917 Herefoss K B3. Fødde 1895-1917 - Konfirmerte 1894-1917- Vigde 1892-1917- Gravlagde 1895-1917 - Dødfødde 1894-1917
1918-1933 Herefoss K B4. Fødde - Konfirmerte - Vigde - Døde - Døde dissentarar 1919
1933-1961 Herefoss K B5. Konfirmerte 1933-1935 - Vigde - Døde 1933-1936 - Innmelde 1933-1944