Yppe seg

egle seg innpå

Yrje

myldre, vrimle

Yte.f

overflate, utside