Va(d).n

stad i elv der ein kunne vasse over

Vabbe

gå tungt, gå seint

Vadmål.n

tjukt ulltøy (også uttalt vømmel)

Vadre

gå planlaust omkring, gå seg bort

Vagge

røre seg (seint)frå den eine sida til den andre/rugge

Vak.n

når fisken går etter floger/mygg

Vake

fisken sprett i vasskorpa

Vakne 

vakne

Vallhøy.n

godt høy frå natureng (vall er gen. av voll)

Vang.m

engslette

Vannen

kresen, bortskjemt i matvegen

Vaps.m

kvefs

Vardøger.n

førevarsel

Varg.m

ulv

Ve(d)e

vede, samle ved

Ve(d)is.m

regn som frys til is i trea og på bakken

Veisynt

tydeleg merke etter gammal veg

Vende.f

gong, lass, "æ gjekk fleire vender"

Vending.f

lass, gjerne tømmer etter hest eller traktor

Verest

det verest, det blir betre ver

Verken.n

heimevove tøy

Vevkjerring.f

klung, eiterkopp

Viespennel.m

vidjespennel, vidjering til å feste eit band i el stenge ei grind med

Villåpål.m

villapal, ikkje planta epletre

Vime.f

fortumling

Vimete

vinglete, surrete, planlaust

Vinnau/vinnøy.n

vindauge (karm med glas)

Vinnskeiv

vindskeiv (skakt og skeivt av naturens krefter)

Vinterbrauta.f

Melkeveien

Vippe.f

ung jente, jentunge

Vivanke.f

videvanke, villstrå

Voksterflòg.n

verking og stikking i kroppen

Vreist.f

vridd vidje el kjetting rundt sledemei til å bremse

Vriompeis.m

vanskelig menneske, vanskelig oppgåve

Våe.m

ein uredd, gjerne også uforsiktig, mann

Våg.f

vektstong, spett

Vågemat.m

underlag (stein, kloss) for ei våg til å bryte på

Våning.m

hovudbygning

Vånn.m

jordrotte, flt. venner

Vårknipe.f

fôrmangel før det er beite

Vårtidd

om ku som skal kalve om våren

Våverk.n

stort, tungvint og gjerne ubrukeleg