Uavlateli(g)

utan stans

Ubrøyta

utan låm, gå på ski i ubrøyta

Ugjæve.f

dårleg menneske

Uhorveli(g)

overlag stor

Ukjure.f

omsynslaust, useda menneske

Ukvilt

vanskeleg (om terreng, lende)

Ulag.n

dårleg humør

Ulageli(g)

som ikkje passar godt

Ulenkeli(g)

lang og hengslet

Uli'li(g)

utriveleg, flautt

Ulune.f

forbigåande dårleg humør

Uløyseli(g)

sterkt knytt, som ikkje kan løysast

Uløyseli(g)

overlag, uhyre

Umauli(g)

umogeleg

Une

vere nøgd, trivast (på ein plass)

Uneli(g)

triveleg, koseleg

Uoneli(g)

utriveleg

Ups/ufs.f

mindre, loddrett bergvegg

Upsedrope.f

takdrope, også uttalt ypsedrope

Usse

rote til, bruke lang tid

Usse.f

floke, rotete haug eller klynge

Ustyrteli(g)

umåteleg, gjerne om rikdom

U-tepass

ikkje i form

Utgjort

på tverke, "det er som utgjort"

Utkropen

lur, slu, utspekulert

Ut-rent

lur, slu, utspekulert

Utyske.n

vond og stygg skapning, ubeist

Uvan

vanleg, likefram, enkel, lett

Uvøren

uredd, uforsiktig, slurvete