Talle.m

hardpakka sauelort i fjøset

Tanan(d)e

galopperande

Tar

tarv, "tar du gjøre det", treng du gjere det

Tasne

gå nedover, til det verre

Taum/Tøym.m

fiskesnøre

Taumår/Tøymer

band ein styrer hesten med

Te'far.m

golvbjelke

Telje

hogge, skjere til

Tere.m

tiur

Tidd

ei kyr er tidd når ho er blitt para

Tidtrøyte.f

tidsfordriv

Tien

isfri (om mark)

Tigjengen

tidgjengd, som kjem ofte

Tile/Tele.n

golv

Timre/Temre.f

tømmerverket i ein lafta bygning

Tine

smelte (snøen tinar)

Tine.f

treøske

Tiple

drype

Tiss

tids, "hå æ tiss", kva står på?

Tjor.n

tau eller kjetting til å binde t.d. hesten

Tjore

binde med tjor

Tjøregrov.f

utgraven hole under tjøreomnen

Tjørrmaule

etebrødmat utan drikke til

Tòg.n

tau

Tòke.f

tak på hus

Tokke '

flytte seg

Toll.f

fure (ungfure)

Tollepinne.m

to pinnar som held åra på plass

Tomle

trø galt og falle

Tomle

vase, tulle, bråke, stelle med

Ton.f

to, fjellskorte, hylle i fjellsida

Torebløyg.m

tordenstein, ceraunia (finst ein slik på museet i jermedal)

Torv-vol.m

stokk som held torva på plass nedst på taket

Tosse.f

dum kvinne

Tòt.n

munn (hold totet!)

Totte

pret av tykkje

Trandl.m

tynne stokkar nytta i myr, bru el golv

Trandle

legge trandl

Trasi(g)

kjedeleg, leitt

Trau

traud, motvillig, umota

Tre fimpen

huske ungen på vrista

Trebonnår

tresko utan overtre, men med reim

Treft/Trekt.f

trakt

Trege

angre

Treneva

ikkje flink med hendene

Trev.n

loft under taket i uthus

Tri

tre (tallord)

Trille.f

hestevogn med fire hjul

Tripælsflaske.f

0,75l (0,25 x3)

Trom.n

høyvogn, høyslede

Tromle

valse, tromle åkeren slett

Tron.f

tro, grisetro (i uthola tre)

Tròs.n

nedfalne kvistar, kvas

Tròseved.m

kvisteved

Trotne

bli trøytt og sliten, få vanskar med tempoet

Trug.n

trug, trinse på skistaven

Trumpeli(g)

klosset, uhendig

Truten

hoven, opphovna

Trutne

svelle ut, bli tett

Tryte

gå tom (tryte-tryt-traut-he trote)

Tryte.f

abbor, skjebbe

Træ

træ nåla

Trøe.f

pedal på sykkel

Trått

seigt, sjurt, (skia går trått)

Tuft.f

tomt

Tugge.f

munnfull, kua jortar tugga oppatt

Tukle

rote, fikle, røre ved noko

Tungnæm

sein til å lære

Tuppe.f

høne

Tverke.f

tverrstilling, stokken låg på tverke

Tvers

rett over

Tvihoke.f

dobbelhake

Tviholde

halde med beggge hender

Tvikjøre

kjøre lass i to vender

Tvinne

vri, snurre, flette ein tråd

Tvista

dobbel is på vatnet

Tvivende

gå to turar for å få det med seg

Tvære

dra ut tida, somle

Tvøre/Tvòre.f

visp, (ser ut som omvendt furetopp)

Tylle

renne i seg store mengder øl

Tylt.f

tylft (tolv stokkar)

Tyras.m

pakk, fanteri, ramp

Tyrilòg.n

fakkel

Tyst

tørst

Tyte

"safta tyt ut", (tyte-tyt-taut-he tòte)

Tælen

som toler lite, pysete

Tænane

tærne

Tøe.f

nytt gras etter slåtten

Tølår

samling av reiskap og småsaker

Tør/tøyr

tøver, omslag til mildver

Tøre

tyri, feitved

Tøyle

styre stramt, ta kontroll

Tåe.f

snøberr flekk "dei gjekk på tåna"

Tåg

lang, tynn bjørkerot, (flt. tæger)

Tågl/tagl.n

tagl, hestetagl

Tåme.f

tåkedis

Tåmete

disig

Tån.f