Sadde.m

haug med  blaut masse

Sag(e)spon.n

sagflis

Sagmugg.m

sagflis

Sakn.n

bm. savn

Salmodikon.n

gml. strengeinstrument

Salne

minke i kraft (med åra)

Sats.m

brygg

Sauemaur.n

sukkermaur, små svarte maur

Saume

sy

Segen

trøytt og sliten

Sele flesk

når ein kan sjå underkjolen

Semmert

dårleg

Sending.f

gåve (graut) til barsøl

Sengehalm.m

halm brukt som madrass

Serk.m

type kvinneundertøy

Setanes

til å stole på

Setetrekk.m

avrenning frå gjødselkjellar

Sikle/sigle/sygle

renne frå munnen, hunden siklar

Sinder.n

avfall, slagg

Sjaber

utilpass, ikkje i form

Sjella

sjeldan

Sjoge

lage suselyd, orrhanen sjogar

Sjot

rask, svint

Sjur

trå, skia glir ikkje

Sjur

støl, lemster

Skante

hogge flisar på langs av treet

Skark.m

utsliten gammal hest

Skauskjer.f

nøtteskrike

Skav.n

borkeflis brukt til dyrefor

Skave

ta av bark av lauvtre

Skeise

gå på skøyter

Skeise.f,m

skøyte

Skimt.m

sjå noko berre så vidt

Skine

graset gulnar pga.tørke

Skjebbe.f

abbor, tryte

Skjefte

sette skaft på øksa

Skjemt

ikkje kvass

Skjemt

sur, maten er øydelagd

Skjer.f

skjor

Skjerblom.m

stemorsblomst, natt og dag

Skjerr

redd, sky, fuglen er skjerr

Skjæpe

gjere grimaser

Skjær

mogen (om korn)

Skjævøygd

skjegløygd

Skjøre

skuffe unna lort i fjøset

Skjøre.f

reiskap til å skjøre med

Skjøver

udrug, noe som tek fort slutt

Skoglen

hesten er redd for å gå i skjækene

Skoglår

skjæker, dretter

Skokk.m

flokk,følge

Skòl.n

skrell, potetskrell

Skolbøye.f

hard regnbøye

Skoll/Skodde.f

tåke

Skolp.m

lita skuffe til korn eller mjøl

Skolt.m

skalle, panne

Skoning.m

beslag under slede, eller kjelke

Skòr.f

skorte, avsats i fjellet

Skòre.f

til å henge gryta i (i grua)

Skòrfast

vere i skorfeste

Skòrfeste.n

stå fast i fjellet

Skorte.f

fjellhylle

Skorte.v

mangle

Skòt.n

der ein renn,skyt tømmeret ned

Skòte

ro bakover

Skòte.f

stengsel til ei dør

Skrall.n

høgt smell, toreskrall

Skrapekake.f

den yngste i syskenflokken

Skreiedør

skyvedør

Skrekte

hoste, harke

Skrelle.f

provisorisk barhytte

Skreppe

rose, skryte

Skreppe.f

stor lerveske til å ha på ryggen

Skrottevask.m

vaske heile kroppen

Skrovis.m

kvit porøs is

Skrubb.m

ulv

Skrue.m

raring

Skrylrygga

krylrygga, sterkt bøygd rygg

Skræne

snøen frys etter mildver, det skjerpar

Skumring

tid mellom lys og mørke

Skumt

halvmørkt

Skur.f

regnsbøye

Skur.m

skurdonn

Skåle.m

gang inne i uthus

Skåre.f

ljådrag,breidda ein slår med ljå

Slagbenk.m

benk med lok (seng til å ligge i)

Slaktig

held breidda lenge (om tømmer)

Sleipe.f

tverrstokk til underlag for transport

Slepe.f

tømmerslepe, smal veg

Slingre

vere ustø, geine

Slo.f

innvollane i ein fisk

Slodde.f

grovslede til å jamne åker eller køyre stein

Slòk.f

der bekken er smal og vatnet renn fort

Sluffe.f

slede med seter

Slukøyra

kjensle når det ikkje går etter planen

Sluntre unna

arbeide mindre enn ein kan

Sly.n

slim

Slye

sikle, slyet renn

Slæve.f

stålorm

Sløse

bruker meir enn naudsynt

Slåte.f

lang, smal stokk

Slåtte.f

engstykke/myr der ein slår gras

Smòg.n

smau, liten opning

Smolt.n

svinefeitt til baking

Smøle.n

smylebunke, (grasslag)

Smørblom.m

engsoleie

Småsamt

smått

Snag

"snøen er snag" når den fyk under døra

Snak

ein snak katt, grådig

Sneis.f

lang staur i midten av høystakk

Sneis.n

20 stk.

Snerk.m

tynn hinne

Snile.m

snigel

Sno.m

kald trekk

Snore.f

snare

Snorr.n

snørr

Snugge

lukte på, snuse på

Snurt

fornærma, sur, sinna

Snøst

felle hår, røyte

Snål

fin, søt (om jente)

Snåve

snuble

Sola glar

sola går ned

Sola renn

sola kjem opp

Solegla(d),n

tidspunktet når sola glar

Solrenning,f

tidspunktet når sola renn

Som i Tallaks

over all forventning

Somle

dra ut tida

Somme ti(d)år

av og til, nå og då

Som'ti

somme tider

Soppe.f

flote av tømmer lagt i lag

Spak

forsiktig, stillfarande, tam

Spekelune.f

svært varmt mellom torebøyene

Speli(g)

farleg

Speljakt.f

fuglejakt i speltida (våren)

Spendel.m

vridd vidje knytta i ring

Spik.f

tyrispik, trestykke av tyri

Spikk.n

fantestrek

Spikke.m

småfugl

Spon.m

flis, treskive til taktekkking

Springsko

lette skor

Springvann.n

innlagt vatn som renn av seg sjølv

Språte

tale uformelt saman

Spøne

sette merker i bakken (fotspor)

Spøte.f

strikkepinne

Stabeis.m

sta og strid person

Sta'e.m

høystade, samanpakka høy

Stamp.m

trebutt til klesvask og bading

Stamp.m

reiskap til å knuse t.d. bær med

Stampe.f

til å stampe vadmål med

Stampegraut.m

potetgraut, potetstappe

Stare.m

stær

Stavkinne.f

kinne laga av stavar

Ste.f

grasslette langs ei elv

Ste.n

ambolt, smieste

Stegg.m

rypehann

Steggeli(g)

veldig, voldsomt

Stegges

få avsmak, "han åt te stegges"

Stegle.f

fiskeline med krokar

Stenul.m

hubro

Stikken

nærtakande

Stille.n

inngjerda plass i fjøset for småfe

Stodreli(g)

stiv og klønete til beins

Stodren

same som stodrelig

Stokkeld.m

bål av stokkar el kubbar

Stokkskeise.f

skeise med trefot og reim

Stolle.m

sta, trassig person

Stolpe

vasse i snøen

Stolpe.m

mast, påle, tjukk stong

Stomp.m

stump, brød

Strangle.f

lang, smal stokk

Strykereim.f

skinnreim til å skjerpe barberkniven på

Stuberke

hogge borken med øks så langt ein rekk

Stuttorv.n

kort orv (ljåskaft)

Stylle

gjere fjøsstellet

Styrvil.m

dumming, stømper

Styv.n

kutt, merke i øyra på ein sau

Styve

hogge ned tre

Styve i hest

styve treet på eit anna tre

Styvesnei.n

felleskår

Stø.f

der ein kan legge båten

Stø.f

buhefte

Støkke

skræme

Størjeli(g)

sein og tung i rørsla

Su(r)kle

lyden frå vatn i skoa

Sugge.f

hogris, purke

Suggestira

om ein/ei som står og måper

Sulamitten

heile greia,"heile sulamitten"

Sunle

vere høgderedd, svimle

Surmule

vere gretten

Suseladd.m

rotekopp, sløving

Suss.m

matrett kokt av kalvekjøt

Sutrekopp.m

sytebasse

Sva/svå

når borken losnar frå veden om våren

Svakke.f

fordjupning

Sval.f

svalgang (gang)

Svall.m

is (som veks)

Svall.m

is på land, ikkje på vatn

Svalldaue

isbrann (om våren)

Svegge.m

stor, drivande kar

Svikhålt

svikfull glatte, (snø på is)

Svintoks(e).f

grevling

Svòle.f

svale

Svolk.m

kjepp, stav,

Svulme

utvide seg

Svæve båne'

få barnet til å sove

Svømn.m

søvn

Svømnau(g)

søvnig

Syll.n

sylv

Syppeti(d)

tida på året når dyra fer etter sopp

Syskenbån.n

syskenbarn

Syssån/syssæ

slik, sånn

Syte

kraune, klage

Syte med

like dårleg, vere redd for

Sæte

lite, stole

Sæthus.n

innhus, hovudbygning

Sø.n

kraft frå kjøtsuppe, avkok

Sødder.n

matavfall til dyr

Søkke.n

søkkestein på fiskegarn

Søle (te')

strekke til, bli nok, forslå

Søll.m

knust flatbrød i mjølk

Søndeli(g)

sørgeleg

Sågauk.m

gauk tidleg om våren

Sålebot.f

velgjerning, hjelp

Såll.n

såld (til å reinse korn med)

Såm

uklar, disig

Såm(m)

pret. av symje

Sånter

slik

Såte.f

høysåte, haug med høy