Pargas.m

bagasje

 

Pele

plukke

 

Pesje.f

skolm, belg, "ertepesje"

 

Pilte

springe seint, småspringe

 

Pinglen

svak og redd

 

Pissemaur.m

små gule maur, jfr. migmaur

 

Pjuskeli(g)

skral, ustelt

 

Plynder.n

sjau, bråk, vanske

 

Pløgsle.f

plogfor

 

Porke

vere vrang, kverulere

 

Pòteli(g)

vrang, vrien, egen, "vere ein vrangpot"

Prime

fantasere, tøyse

 

Props

kort last (til gruvene i England)

 

Pråm.m

robåt, pram

 

Punt

sølvbunke (grasslag)

 

Puttis.m

bandgamasjer

 

Pæse

puste tungt

 

Pæse

drikke fort, "pæse i seg vatn"

 

Pådde.f

padde

 

Påddelokk

vassarv (ugras)

 

Påhitt.n

påfunn