Lagetre.n

reiskap til å regulere ljåen med, jfr. ljåvenne

Lan(d)gang.m

ope vatn mellom isen og land

 

Lan(d)is.m

der isen er brukken og stig inn mot/på land

Langorv.n

ljå med langt "skaft"

 

Langsle(d)e.m

til å kjøre ved eller høy på

 

Lau(v)e

samle lauvkvistar (lauvkjerv) til dyra

Lau(v)kjerv.f,n

bunt med lauvkvistar

 

Laug.n

bad, "fuglelaug"

 

Lausbeten

"fisken æ lausbeten"

 

Le.n

grind

 

Lealaus

ustø,mjuk i ledda

 

Legd.f

fattighjelp på bygdene, "legd"

Lei .f

"finne rette leia", farvegen

 

Leiv.f,m

"brødleiv", "flatbrødleiv"

 

Lekke.n

kjede, lenke

 

Lekkeblom.m

løvetann

 

Lemus.f

rykking i augeloka eller musklane

 

Lepse/løpse.f

lefse

 

Lest

late som om/ lot som om

 

Let.m

farge

 

Lettsvævd

sove lett,vakne lett av lydar

 

Likferd.f

gravferd, begravelse

 

Likkvile .f

steinar dei sette kista på ved rast på veg til kjørkegarden

Lime.m

"sopelime", feiekost

 

Lingse

svinge opp og ned, "brua lingsar"

 

Lisle

lille, vesle

 

Lite på

stole på

 

Ljore/ljåre.m

røyk- og ljosopning i ei årestove

 

Ljot

lite fin

 

Ljåband.n

reim til å feste ljåen til orvet med

 

Ljågras.n

rome, gras som veksmyrane

 

Ljåspøte.f

halvrund kile til å stramme ljåbandet med

Ljåstubb.m

det som står att når graset er slått

 

Ljåvenne.f

reiskap til å regulere ljåen med

 

Lodd.m

heimestrikka ullsokk (helst til å ha utanpå sko)

Loffar.m

omstreifar, " på loffen"

 

Lofse

humpe og gå tungt bortover

 

Lòg.m

avkok, einerlog til ølbrygging

 

Lòge.m

flamme, eld

 

Logn.f

roleg stund

 

Lognt

roleg, stille

 

Lommert

trykkande varmt

 

Lon.f

stille vatn i elv

 

Lortesugge.f

svart og ureint kvinnfolk

 

Love.m

innflata av handa

 

Lune.f

nykk

 

Lune.n

humør, sinnstilstand

 

Lunete

ha svingande humør

 

Lunse

gynge, "Lunsemyr" (=hengemyr)

 

Lurifass.m

ein som er god til å lure/narre andre

Lurk.m

tjukk kjepp el. påle

 

Lurk.m

latsabb, slask

 

Lurkesott.f

solrev, kjensla når sola skinein

Lusinotta

natta mellom 12.og 13.desember

 

Lynne.n

sinnelag

 

Lyseper.m

den som passar tyrielden

 

Lyster.n

gaffelforma fiskereiskap

 

Lystre

lyse på fisken i bekken og fange den med lyster

Lægje,n

elgseng, stad der elgen har lege

 

Læt,m

lyd, "fela var god på læten"

 

stable

 

Løen

lodden

 

Lømann.m

lemen

 

Løpeti(d).f

brunsttid for dyr

 

Løpsetøyr.m

kakelinne, mildver før jul

 

Låg.f

gammal nedfallen trestamme, flt. Læger

Låm.f

skiløype, skispor

 

Låte a(v)

at kua sluttar å mjølke