Jabbe

stabbe, vere seinfør

Jamsies

jamsides, ved sida av kvarandre

Jamt

alltid, «jamt og samt»

Jare.m

kant, rand t.d på tøy eller vev, jaresaum

Jatte

seie ja og ha til, tale etter munnen

Jenke

føye seg etter

Jenn.m

jern

Jennstaur

spett

Joggl

tennar, (feil på eit tre)

Jore/jåre.m

ljore, røyk og lysglugg i årestove

Jorte

kua jortar, tygge drøv, tygge to gonger

Jos

ljos, lys

Jot

ljot, stygg, lite pen

Jote.f

gjote, glenne, søkk, liten dal, grasslette

Jungekniv.m

bordkniv

Jup/jyp

djup

Juv.m

djupt søkk, revne i fjell, gjel

Jå.m

ljå, flt. «jæner»