Fadæse.m

noko dumt ein har gjort

Fallesjuke.f

epilepsi

Fantekjerringer

store snøflak

Far.n

spor

Farang.m

omgangssjuke

Faste(r).f

fars syster, tante

Fate

ta fyr, veden fatar, det brenn

Faute.f

fuge, i gjenge, passe, «i fautane»

Favn.m

mål, lakter, ein favn ved

Feig

som snart skal døy, tyding i dag: redd, stakkarsleg

Feigd.f

snarleg dødsfall, reven varslar feigda (dauden)

Feime

fekte med armane

Feisel.m

slegge til å slå på minebor

Fente.f

fantekjerring

Fenår.m

fenad, småkrøter, sau og geit

Fes,n

ufordragelig type

Fesl.n

forbinding, bandasje

Fesle

forbinde

Fet.f

fit, grasvoll på flatt land ved vatn eller elv

Fikle

pusle, tukle

Fillen

klein, dårleg

Fing.m 

finger

Fingerbør.f

fingerbjørg, vernehylster for fingertuppen (når ein syr)

Finske

forstå, «lukte lunta»

Fire

«æ fire ikkje», gje seg

Fislartut.m

sladrehank

Fisle

sladre

Fivrell.n

fivreld, sommarfugl

Fjagg.m

kjæraste, kavaler

Fjetra

sanselaus, klumsa

Fjompeli(g)

tung, stiv, klosset

Fjorung.m

fjordung, gammalt mål, fjerdeparten av ei mil (2,5 km.)

Fjosse.f

eit kvinnfolk av mange ord, men som det ikkje er noe med

Fjot

fljot, rask, snøgg, lett til beins

Fjæs.n

andlet

Fjåk

glad, lystig, fin

Fjått.m

dum, godtruen person

Flenge,f

rift, flak

Flagne

flakne, dette av i flak

Fli

gje, «vil du fli håmmåren

Flipp.m

flik, snipp, (øyreflippen)

Flògvet.n

geni

Flokse.f

jente som er for mykje frampå

Flong.f

flt. flenger, flak

Flòte

fløyte tømmer

Flòte.m

lag av samanbundne stokkar, enkel farkost

Fly(g)el.m

flygjel, reiskap til å treske korn med

Flæke

sprike, skreve

Flæke

 

rive av i flak, «flæke av borken»

Flæse

sprute, renne

Fløse

regnet fløser ned, sterkt regn, bekken fløser opp

Fòk.n

rennefok, drev

Fòle.m

ung hest, føll

Follog

forlog, føderåd

Fomle

leite etter noko (i mørket)

For.f

plogfor

For.n

mat til dyr

Fore

gje dyra mat

Forgjort

fortrolla, besett

Forlein

rådvill, opprådd

Fosselig

lite fin, noko rar

Fosstaue.f

forstoge, inngang, gang

Framslengsåra

tenåra (13 - 19)

Framsloppen

konfirmert

Frate

fise, fjerte

Frostnæm

frostlendt, på frostlendte stader

Frostål

kulsen, lett for å fryse

Fræ.n

frø

Fysst

fyrst, først

Fæn.n eller f 

fen, «søylefæn», sump