Ebbe

svinne, minke

Egge

erte, plage, tirre

Ei(d).m

1.høgtideleg fråsegn, stadfesting (i retten). 2.bannord

Eiegod

hjartegod, inderleg god

Einannen/inannen

Kvarandre

Einsless

i eins ærend

Einstøing.m

einsleg person, einebuar, noko for seg sjøl

Eise.f

eldstad, grue

Eiste.f

testikkel

Eit melle grann

eit lite grann, bitte lite

Eiter.m

Giftig væske, eiterorm, eitermaur

Eke

flytte seg forsiktig fram

Ekko(å)

eitkvart, «det æ vel ekko(å) fanteri»

Ekse opp

bli sinna

El.n

bøye, skur(om nedbør)

Elde(opp)

gjere opp eld, fyre opp

Elgar(d).m

ein ser elgarden når regnsbøya driv over vatnet

Elte

jage, springe etter, «han elta å sprang»

Emmen

smak, lukt, (kvalm,søtaktig) om mat

Ennelengs

endelengst, frå ende til annan

Esper

fleirtal av osp

Ettebør.f

etterbør, morkake