Bagli.f

dalside som vender frå sola

Bagrende

bakglatte ski

Bakstefløy(g).m

flat pinne el stikke til å snu flatbrødleiven med

Bakstehelle.f

takke, jernplate til å steike på

Baksølt

ulageleg, ligg tungvint til

Bale

streve

Baske

streve, slite

Begje

slutte med, gje opp

Beine.f

gjere ei beine, hjelp, teneste

Bel.n

stund

Benke

beinke spiker, rette spiker

Bere

kalve, "kyra bar"

Bere te

«hossen kunne det bere te?» skje, hende

Berfis.m

insekt som gjer at bæret smaker vondt

Berke

ta av bork

Berkespade.m

reiskap til å ta borken av med

Berpelar.m

bærpelar, bærplukkar

Besne

bli betre

Biebete.m

litt mat før hovudmåltidet, døyve svolten

Bindøks.f

brei øks, nytta til å flattelgje stokkane

Bismarvekt.f

stongvekt

Bisn.f 

undring, særsyn

Bisne

sjå, stirre med interesse

Bjor.m

bever

Blake

bla i bok

Blei(v)

drukna

Blekk.n

vindblekk, vindgust, drag i lufta

Blese.f

panne

Blodskam.f

incest

Blòke.f

førkle eller skjørt som blei lyfta opp til å bere t.d ved i

Blòm(e).m

blomster

Bloskre

på vift, ha det moro i ungdomsflokken

Bløme

blomstre

Bløyre.f

blemme

Boa

kjælenamn for bror, liten gut

Bòge.m

pil og boge

Boie(t).n

kyr, storfe

Bòke

boke seg fram, trenge seg fram

Boløks.f

øks med smal kjeft, til ved

Boste.m, v

børste, å boste i snøen

Brase

1.steike. 2.gå gjennom isen

Brok.f

bukse

Bròt.n

1.bakkekant, 2.våg, "trespett"

Brule(d).n

steinar som viser kor stort brurefølgjet var, t.dSkorsheia

Bræ

tjørebræ, smøre på tjøre, bræ kvåe (kvae)

Bræke/bæk(t)e

lydord (om sau)

Brølløp.n

bryllaup

Brønne

gje buskapen vatn

Brønnetron.f

kar, kjer til å ha vatn i, stod ved allfarvegane for hestane

Bråne

tine, smelte

Bul.m

kropp (overkropp) (uttale: bòl)

Bun(d)ing.m

strikketøy

Bure

brøle, belje

Buse.m

1.framfus person, 2.underjordisk vette, 3.snorrklatt i nosa

Butt.m

lagga trekjerald, smørbutt, til å ha smør i

Buve.m

person med dårlege manerar

Buvei.m

veg der buskapen gjekk til beite

Bygge

få seg teneste

Byre 

stor kasse til å ha mjøl eller korn i

Børte

morske seg, late som ein vil slåst

Bøtevon.f

von om å få det til/reparere

Bøyk.m

ein slags klegg som buskapen var livredde for

Bøyke

ungar i leik, hopp og sprett (som kyr på flog for bøyken)

Bøyketida.f

tid på sommaren då bøyken var mest plagsam

Bån.n

barn, flt. bonn (born)

Bån(s)døma.f

i bånsdømane, i barndomen (om gamle folk), demens