Ækre.f

tilsådd åker, jorde

Ælj.m

Elg

Ænane

flt. av  ei å(ån), elv

Æse

svulme, svelle

Æsing.f,m

Båtripe

Ætling.m

Etterkomar