A(v)låten

om ei ku som ikkje molkar lenger

Agust

august månad

Aksjon.m

auksjon

Allstøtt

alltid

Alltis

«du finn alltids på noe»

An(d)føtes

ligge med føtene mot kvarandre

An(d)let.n

andlet

An(d)vaken

søvnlaus, ligge i andvaka

Annsam

travel, mykje å gjere

Anti øve

leik med å kaste ballen over hustaket. Skotsk «Antony-over».

Armbòge/òlbòge.m

olboge

Armkrikk/armkrok.m

vinkelen mellom over- og underarm

Armodsbøye.f

vere sliten og trøytt ei stund

Attgløyme.f

eldre ugift kvinne

Attpåklatt.m

unge fødd fleire år etter dei andre

Attre

ta tilbake det ein har sagt/lova

Augekvile.f

godt å sjå på

Augneleite.n

så langt ein kan sjå

Aur.m

grus og grov sand blanda med småstein

Beiskeli

forsterkingsord, «beiskeli kaldt»

Ausså/au

også

Austa(n)yrja.f

uver (snø eller storm) frå aust

Avbækeli

avsides, tungvint å kome til. Også stygg, uformeleg

Avhòl.n

avsides/stygg plass

Avleggs

blitt gammal og lite i bruk

Avunnsjuk

avundsjuk, misunneleg

Avåt.n

samlenamnblodsugande insekt, t.d fluger og klegg